24 تیر 1402

اهداف یادگیری دوره:

-آشنایی با دستورات پیشرفته اسکرچ

-ایجاد یک خط داستانی و طراحی بازی‌های  خلاقانه

-طراحی انیمیشن‌های تعاملی