22 خرداد 1402

برگزاری مسابقات کشوری ربات های ورزشی در دانشگاه امیر کبیر